OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Členstvo v klube

Vznik členstva :

Členom klubu sa môže stať každý občan, ktorý  má záujem pracovať a podieľať sa na rozvoji Mondioringu.

Členstvo začína zaslanim písomnej prihlášky a zaplatením členského poplatku.

Vyplnenú  prihlášku zaslať na adresu klubu.

Členský príspevok zaslať na účet klubu, uviesť meno,priezvisko a členske na rok 20.. .  

 

Prihláška k stiahnutiu vo worde,  klikni tu.

 

 

Členske poplatky :

Nový člen                                            25 eur

Pôvodný člen                                      20 eur

 

Banové spojenie :

čislo účtu : 4016452077/7500

názov účtu : Mondioring club Slovakia

 

Členský poplatok je potrebné zaplatiť do 31.1. daného roku !!!